Ziekmelding en schoolverzuim

Ziekte en schoolverzuim

Wanneer een kind ziek is moet dit schriftelijk of mondeling vóór schooltijd worden doorgegeven  ( 0512-351038).

Indien wij op school niet weten waar uw kind is, nemen wij contact met u op.

Vrij nemen buiten de vakanties moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Dit kan via het verlofformulier verkrijgbaar op school. 

U ontvangt van de directeur ook een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Vrijaf buiten de schoolvakanties kan wettelijk slechts worden verleend in zeer bijzondere gevallen.

Ook bij een bezoek aan een dokter of tandarts, dit graag vooraf schriftelijk melden bij de groepsleerkracht. Dit kan ook via de mail.