Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor activiteiten die meestal niet onderwijsgeboden zijn, bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige bijzondere gebeurtenissen. Uit de ouderbijdrage worden ook de schoolreisjes / het schoolkamp betaald.

Wat betreft de vrijwillige bijdrage hanteren wij de volgende richtlijnen:

  • Groep 1 en 2           € 35,00
  • Groep 3 t/m 6          € 45,00
  • Groep 7 en 8           € 65,00

Wanneer een kind in de loop van het schooljaar op school komt, wordt er gekeken of er al activiteiten hebben plaatsgevonden. Het te betalen bedrag wordt dan aangepast.

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt zoveel mogelijk via automatische incasso met het administratieprogramma PC-leden geïncasseerd.

Deze manier van het geld innen houdt het volgende voor de ouders/verzorgers in:

  • De ouders/verzorgers machtigen de school voor het innen van de ouderbijdrage en het ledengeld.
  • De verschuldigde ouderbijdrage wordt jaarlijks in twee termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven in de maanden januari en april/mei.

 

Het rekeningnummer van de school is:

NL 18 RABO 0304 2423 65
Noventa

Inzake de Claercamp

Voorhof 2

9873 TK Gerkesklooster