Slecht weer

Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden zodanig zijn, dat het bezoeken van de school onverantwoorde gevaarlijke situaties met zich mee brengt. In dergelijke situaties kan het bestuur van Noventa besluiten de school te sluiten. Het bestuur zal dit veelal doen voor alle scholen van Noventa.

Het bestuur zal zich in die afweging laten leiden door waarschuwingen vanuit de daartoe geëigende instanties. ( NWB, Rijksdienst voor het Wegverkeer, KNMI).

Het besluit om de school te sluiten zal genomen worden om uiterlijk 19.00 uur de avond voor de dag dat de school gesloten wordt. (bij onverwachte calamiteiten kan hiervan afgeweken worden).
Wij doen dit om ouder(s)/verzorger(s) in staat te stellen tijdig opvang in de thuissituatie te organiseren.

Het besluit zal op diverse manieren bekend worden gemaakt bij de ouder(s)/verzorger(s).
U kunt hierbij denken aan sociale media (twitter/facebook), email en dergelijke. Tevens zullen berichten gepubliceerd worden op de website van Noventa ( www.noventa.nl) en op de website van de scholen. Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen in geval van slecht weer (vaak gepaard gaande met de waarschuwing van code rood ) uw mail en de websites tijdig te raadplegen.

Het besluit om de school/scholen te sluiten wordt altijd genomen door het bestuur. Elke school neemt jaarlijks twee reserve dagen calamiteiten verlof op (verlof dat opgenomen kan worden bij calamiteiten) in hun jaarrooster, waarbij voorkomen wordt dat leerlingen tekort aan lesuren zouden krijgen.