Burgerschap

Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs is burgerschap een onderdeel van het onderwijsaanbod. CBS de Claercamp is zich bewust van dit onderdeel binnen het curriculum. In onderstaand document besteden we aandacht aan de wettelijke kaders en hoe daar in de dagelijkse praktijk vorm aangegeven wordt bij ons op school.