Klachtenregeling

Hieronder staat een verkort stappenplan voor de klachtenregeling.

STAPPENPLAN klachtenregeling

Stap 1.

Praat met iemand van school over de klacht.

Zeg dat je een klacht hebt en wat de klacht is.

Het is het beste om de klacht te bespreken met wie het aangaat.

Kom even voor of na de les op school en maak een afspraak voor een gesprek..

Bellen kan op telefoonnummer 0512 – 351038 of mailen naar claercamp@noventa.nl

De afspraak wordt binnen 1 week gepland en tijdens de afspraak wordt een tijdspad afgesproken waarin de klacht wordt opgepakt.

Vanaf de start van de klacht zal er een dossier worden aangelegd.

 Stap 2.

Helpt dit niet, heb je het gevoel dat dit niets oplost, stap dan naar de directeur Miranda Renkema

Geef aan dat je een klacht hebt, wat de klacht is, met wie je al gesproken hebt en wat er al gedaan is (of niet) met de klacht.

Bellen kan op telefoonnummer 0512 – 351038 of mailen naar claercamp@noventa.nl

De afspraak wordt binnen 1 week gemaakt en tijdens de afspraak wordt een tijdspad afgesproken waarin de klacht wordt opgepakt.

Stap 3.

Helpt dit niet, heb je het gevoel dat dit niets oplost, stap dan naar de schoolcontactpersoon Miranda Renkema en geef aan dat je wilt dat de vertrouwenspersoon van Noventa bij de klacht betrokken wordt.

Omdat Miranda al betrokken is bij de klacht, weet zij wat er speelt. Zij zal dan niet als directeur maar als contactpersoon met de vertrouwenspersoon van Noventa contact opnemen.

Binnen twee weken stuurt de vertrouwenspersoon van Noventa een bevestiging van de klacht.

 Stap 4.

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing te vinden. Hierover zal hij/zij (schriftelijk) binnen vier weken contact opnemen.

Mocht dat nog niet tot een oplossing leiden, dan kan de vertrouwenspersoon van Noventa de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie neerleggen.