MR

De MR mag meebeslissen en adviseren over belangrijke zaken. Indien ouders ergens problemen mee hebben, kan de MR een aanspreekpunt zijn. Zij kan de zaken bij de directeur en eventueel bij de schoolraad ter sprake brengen. Sinds een paar jaar is de medezeggenschap geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De bevoegdheid van de MR werd toen sterk uitgebreid.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

MR:

Leerkrachten:

Joke Kuperus lid
Sanne den Hartogh lid

Ouderleden:

Heleen van Dekken (voorzitter)
Maurits Groen

GMR-lid: 

Heleen van Dekken