Schooltijden 

In het vijf-gelijke-dagen rooster blijven alle kinderen tussen de middag over om op school gezamenlijk met de leerkracht de lunch te gebruiken. Van 11.30 uur tot 12.00 uur wordt er een kwartier gegeten en een kwartier gespeeld. Daarna beginnen de lessen weer tot 14.00 uur. Van ouders/verzorgers wordt gevraagd de kinderen een lunch inclusief iets te drinken mee te geven. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen 10 minuten voor aanvang van de school op het plein komen. Vanaf dat moment is de school verantwoordelijk en is er pleinwacht. We verzoeken de ouders dan ook de kinderen niet eerder naar school te laten gaan. De kleuters mogen vanaf 8.20 uur binnengebracht worden.

Vijf minuten voor tijd gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan naar binnen. Bij de tweede bel beginnen de lessen.

’s Morgens is er pauze van 10.15 – 10.30 uur

Tussen de middag is er pauze van 11.30 – 12.00 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij. 

Schooltijden 

Dagen Ochtend Middag
Maandag 8.30 14.00
Dinsdag 8.30 14.00
Woensdag 8.30 14.00
Donderdag 8.30 14.00
Vrijdag 8.30 14.00