Schoolraad

De SR vergadert maandelijks samen met de Mr in een open communicatie.

De SR  is adviserend, vragen stellend, maar niet besluitvormend. Via de maandbrief/site willen we onze aandachtsgebieden up to date houden, maar enkele terugkerende zaken:

  • De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over de aard en kwaliteit van de activiteiten op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, organisatie, identiteit, personeelszaken en materiële zaken
  • (Verkeers) veiligheid op en rondom school
  • ARBO zaken op school
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders van de kinderen van onze school. Zijn er op- en aanmerkingen over de school of zit u ergens mee, u kunt altijd contact met iemand van ons opnemen of een mailtje sturen naar: schoolraad:claercamp@noventa.nl

 

Renny van der Wal heeft namens de SR zitting in de ledenraad (LR) van onze schoolvereniging Noventa.  In de LR worden zaken behandeld, die voor alle scholen binnen de vereniging gelden. Hierbij kun je denken aan: communicatie, financiële begroting, vaststellen strategisch planbeleid, ziekteverzuim, uniforme werkwijzen besturen etc.

De samenstelling van de schoolraad is als volgt:

Renny van der Wal ( secretaris)

Anneke Kuipers

Gerda Oldenburger

Renate Reinders