Missie en Visie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden (tenzij vanuit het schoolondersteuningsprofiel blijkt dat we niet de juiste ondersteuning kunnen bieden. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Hierbij zijn de volgende onderdelen voor ons van groot belang. 

 

Christelijk onderwijs in de huidige tijd

De Claercamp is een christelijke basisschool. We vinden het belangrijk om samen stil te staan bij de verhalen, liederen en vieringen. Vanuit de verhalen en Christelijke uitgangspunten staan we stil bij de normen en waarden. We gaan als school uit van waarden en normen die de kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers van een samenleving die voortdurend in beweging is.

 

Een school waar iedereen mag groeien

We willen dat kinderen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen op school. In onze ogen is elk kind uniek als individu; een mens met eigen gevoelens, kwaliteiten en talenten. We willen de kinderen leren kennen zoals ze zijn en dat ze zichzelf leren kennen en begrijpen. 

Wij willen zorgen voor een fijn schoolklimaat waarbij het welbevinden van elk kind voorop staat. Hierbij volgen wij de kinderen, zodat zij zich vanuit hun eigen niveau ontwikkelen en in eigen tempo mogen groeien. Wij streven naar een doorgaande en optimale ontwikkeling. 

Op school bieden we kinderen de gelegenheid om zich op veel verschillende vlakken te ontwikkelen. Naast de basisvakken besteden we aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling, burgerschap, digitale geletterdheid en veiligheid en persoonlijke kwaliteiten. 

 

We doen het samen

Samen leren en ontwikkelen vinden we belangrijk. Door kinderen in gesprek te laten gaan met elkaar, ondersteunen ze elkaars ontwikkelen en versterken ze de eigen kennis. Door het bewust inzetten van momenten waarop de leerlingen samen leren of samen werken krijgen ze de kans en begeleiding om hierin te ontwikkelen.

Voor ons als school gaat samenwerken verder dan alleen met en tussen de kinderen. We zien hierbij ouders en verzorgers als onmisbare partner rondom de ontwikkeling op school. We willen samen met ouders/ verzorgers, leerkracht en het kind werken aan de optimale ontwikkeling. Een goed contact met ouders/ verzorgers is hierbij essentieel. 

 

Via de link is de volledige visie en missie van de school te lezen.