Vertrouwenspersoon

Iedere school van Noventa heeft een interne vertrouwenspersoon. Deze interne vertrouwenspersoon is alleen verbonden aan de eigen school en met name gericht op onze kinderen. Dit is een collega bij wie kinderen hun vragen en eventuele klachten met betrekking tot sociale veiligheid kunnen melden en bespreken, als dit om de een of andere reden niet lukt bij de eigen leerkracht. De interne vertrouwenspersoon kan ook benaderd worden door ouders /verzorgers inzake zorgen en klachten in het kader van sociale veiligheid. Ook hier geldt dat de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld als het bij de betrokken leerkracht niet lukt of als u er samen niet uit komt. U kunt dan denken aan pesten en ongewenst gedrag in de school. De interne vertrouwenspersoon kan ook de leerkrachten ondersteunen wanneer zij geconfronteerd worden met vragen van kinderen en ouders in het kader van sociale veiligheid.

Op onze school is Cuny Bosman de interne vertrouwenspersoon.

Cuny heeft in haar rol als contactpersoon / vertrouwenspersoon de volgende taak:

De leerling of ouder binnen de school aanhoren en samen vervolgstappen uitzetten. Dit kan betekenen het in contact brengen met de juiste functionaris. De vertrouwenspersoon denkt mee en verwijst zo nodig door.

Daarnaast heeft zij de apen en beren brievenbus geïntroduceerd bij de leerlingen. Dit is een brievenbus waarin leerlingen hun zorgen / problemen via een brief aan Cuny kunnen schrijven. Soms is het namelijk best wel moeilijk om dit mondeling te doen. Cuny zal de brievenbus wekelijks legen en zorgvuldig met deze leerling in gesprek gaan.

De apen en beren brievenbus is een gesloten brievenbus, die alleen kan worden geopend door de vertrouwenspersoon.